Ansök till Rays

Ansök till Rays sommarforskarskola! Alla som läser andra året på gymnasiet är välkomna att ansöka till Rays. Vi söker dig som tycker det verkar spännande med en karriär inom naturvetenskap, teknik eller matematik.

Ansökan är krävande, men vi hoppas att alla oavsett erfarenhet tar chansen att söka. Du behöver inte ha deltagit i något liknande tidigare utan det viktigaste är att du känner att du har det intresse och engagemang som krävs. Vi vill understryka att kvalitet är bättre än kvantitet i era texter.

Rays 2016 pågår från 19 juni till 16 juli 2016 och ansökan stänger den 27 mars 2016.


Ansökan skall innehålla:

CV (max 2 sidor)
Förutom grundläggande information rekommenderas ditt CV innehålla beskrivning av exempelvis deltagande i såväl naturvetenskapliga som idrottsliga tävlingar, utmärkelser i skolan eller andra sammanhang, samt ideellt arbete och förtroendeuppdrag.

Betyg
Var vänlig scanna in och bifoga slutbetyg för de gymnasiekurser du avslutat. Detta går att få ifrån skolans expedition och bör vara signerat av rektor eller ansvarig lärare.

Personligt brev (max 600 ord)
Vi som arrangerar Rays vill lära känna dig som ansöker så bra som möjligt. I ditt personliga brev vill vi därför att du kortfattat berättar om dig själv och varför du söker till Rays.

Två korta essäsvar (max 300 ord per essäsvar)
Fråga 1: Ange två eller tre naturvetenskapliga, tekniska, eller matematiska ämnen du tycker om och berätta varför. Du får gärna vara specifik. Vi kommer anpassa ditt forskningsprojekt till de intressen du beskriver i denna fråga.

Fråga 2: Välj och besvara en av nedanstående frågor:

  • Berätta om en utmaning som du ställts inför och hur du hanterade den.
  • Vilka personliga egenskaper är du mest stolt över och hur har de hittills hjälpt dig?
  • Berätta om något du gjort som som du anser demonstrerar din potential att bli en ledande forskare inom naturvetenskap, teknik eller matematik.
  • Var ser du dig själv i framtiden?
  • Berätta om något/någon som inspirerar dig. Hur har det/den/de påverkat dig, dina mål, dina drömmar om framtiden och hur du uppfattar din omgivning?

Rekommendation (max 1 sida per brev)
Rekommendationsbrev från lärare, tränare eller liknande. Exempel på frågor som kan behandlas i en rekommendation är hur eleven hanterar utmaningar och ansvar, och varför eleven har potential att bli en framtida ledare inom forskning. Rekommendationsbrev skall komponeras, signeras och skickas av läraren, tränaren eller liknande.

Rekommendationsbrev som skickas per post ska vara poststämplade senast den 25 mars 2016. Brevet skickas till ansok@raysforexcellence.se eller till:

Rays – for excellence
c/o Klara Kiselman
Hämplingevägen 26
138 37 Älta


Ansökan (CV, betyg, personligt brev samt essäsvar) skickas i pdf-format till ansok@raysforexcellence.se. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 27 mars 2016.