Alumninätverk

xRays-pin

xRays-pin

En av de bästa sakerna med att delta i Rays är att man får lära känna ett gäng andra ungdomar med samma intressen som en själv. Vi sätter väldigt högt värde på att ni som deltar lär känna varandra väl och vi vill därför hjälpa er att hålla kontakten efter Rays. Därför har vi skapat ett alumninätverk kallat xRays. Genom xRays ger vi bland annat information om vetenskapstävlingar, events och annat spännande som man kan delta i. Vi kommer också arrangera återträffar och studieresor. Ett starkt alumninätverk bland andra ambitiösa unga forskare är något som man verkligen kan ha nytta av i sin framtida karriär.

Medlemmar i xRays får också tillgång till en privat internwebb som återfinns på: http://xrays.raysforexcellence.se/

Marcus Gidekull - Samordnare xRays

Marcus Gidekull - Samordnare xRays

Marcus Gidekull deltog som elev i Rays 2011, den allra första upplagan av Rays. Under sin gymnasietid tilldelades Marcus ett stipendium till ett voluntärarbete i Sydafrika för sin projektidé att samla in gamla bärbara datorer och skänka dem till behövande grundskoleelever där. Idag sitter Marcus i förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare och studerar industriell ekonomi vid KTH i Stockholm. Marcus kan kontaktas på marcus@raysforexcellence.se