Vår vision

Rays vision är att Sverige skall vara en världsledande forskningsnation inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Rays mål är att uppmärksamma unga talanger inom naturvetenskap, teknik och matematik samt bidra till att de tidigt når sin fulla potential som ledare för forskning.

Rays metod är att årligen arrangera en sommarforskarskola av kompromisslös kvalitet.


Rays grundpelare

Rekrytering För att ungdomar med ett stort intresse för naturvetenskap, teknik eller matematik förtjänar en möjlighet att utveckla sitt intresse.
   
Forskningsprojekt För att genom utförande av ett vetenskapligt projekt ge våra elever en inblick i hur det är att vara verksam som forskare.
   
Vetenskaplig metodik
För att ge våra elever den kunskap de behöver för att kunna arbeta med vetenskapliga frågeställningar och bedriva vetenskaplig forskning.
   
Sociala aktiviteter
För att främja långsiktig vänskap och gemenskap emellan deltagarna och se till att alla har roligt under programmet.
   
Inspiration
För att ge våra elever kännedom om aktuell forskning och vetenskapens relevans i samhället, samt ge dem positiva förebilder från både forskarvärlden och näringslivet.
   
Personlig utveckling
För att stärka våra elevers självförtroende och få dem att inse sin fulla potential som ledare.
   
Samarbetspartners
För att genom långsiktiga samarbeten bygga förtroende hos våra samarbetspartners och tillsammans stärka forskning i Sverige.
   
Kommunikation
För att ge våra elever förutsättningar att utifrån sina bedrifter bli förebilder för unga, samt stärka samhällets värdering av talanger inom naturvetenskap, teknik och matematik.
   
 Alumninätverk
För att ett starkt nätverk är till nytta för våra elever och gör det möjligt att hålla liv i de vänskapsband som knyts under Rays.