Arrangörsgrupp

Rays arrangörsgrupp består av ambitiösa universitetsstudenter som bedrivit egen forskning, samt själva deltagit i olika sommarforskarskolor. Se även tidigare medlemmar i arrangörsgruppen.

Philip Frick - Projektledare

Philip Frick - Projektledare

Philip deltog i Rays sommaren 2012 och vann våren 2013 Utställningen Unga Forskare vilket ledde till att han fick delta i Research Science Institute vid MIT. Philip bedriver vidare sin egen forskning om hur man kan spåra nanodiamanter i kroppen när de används som medicintransportörer. Han har även varit med och startat en större ideell förening inom Förbundet Unga Forskare och har nyligen praktiserat som mjukvaruutvecklare på Ericsson.

Agnes Nordquist

Agnes Nordquist

Agnes deltog i Rays sommaren 2012 och utförde sitt forskningsprojekt om superinfektion av HIV. Hon hade innan dess deltagit i forskning inom kardiologi vid Lunds universitet. Hennes medicinska intresse når få gränser och just nu läser hon till läkare på Karolinska Institutet. Agnes är också involverad i studiehjälp för unga genom att bland annat undervisa kompletta gymnasiekurser i matematik.

Dennis Alp

Dennis Alp

Med projektarbetet i gymnasiet kvalificerade sig Dennis till att delta i Research Science Institute vid MIT. Efter det var han med i projektgruppen för Utställningen Unga Forskare där han under två års tid ansvarade för ekonomin. Sommaren 2013 genomförde han även ett forskningsprojekt vid Zhejiang University i Kina. Dennis läser för närvarande till civilingenjör i teknisk fysik vid KTH.

Mariam Andersson

Mariam Andersson

Mariam är uppvuxen i England och flyttade till Sverige när hon började sina gymnasiestudier på programmet International Baccalaureate i Lund. Hon var deltagare i första upplagan av Rays sommaren 2011 och efter ett gediget forskningsprojekt kvalificerade hon sig till att delta i Research Science Institute vid MIT, forskarskolan som legat till grund för idéen och konceptet bakom Rays. För närvarande studerar hon på kandidatprogrammet i fysik vid Lunds universitet.