Föreläsare

Rays vill visa upp aktuell forskning i ett inspirerande format. Föreläsare som kommer och besöker sommarforskarskolan är experter inom sina respektive områden och eleverna har möjlighet att i friare former ställa intressanta och utvecklande frågor. Genom diskussioner och seminarier resonerar vi kring forskningens relevans för samhällsbyggnad, dess roll i näringslivet, med mera. Rays sätter forskningen i ett relevant sammanhang och ger våra elever förebilder inom naturvetenskaplig, teknisk och matematisk forskning.