Forskningsmentorer

Forskningsmentorskapet, ett vetenskapligt projekt i universitetsmiljö med en professionell handledare, är kärnan i Rays. Våra forskningsmentorer har därmed en essentiell uppgift i att vara förebilder för våra elever från forskningsvärlden. Därför är vi måna om att rekrytera mentorer med stort engagemang, och framför allt forskare som representerar en stor bredd av vetenskapliga discipliner. Våra mentorer är anställda vid Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, eller Stockholms universitet.

Mångfalden i forskningsområden är en av Rays styrkor. Våra mentorer forskar inom såväl biokemi som kvantfysik, och allt däremellan. I många fall är forskningsmentorernas projektidéer knutna till deras egen pågående forskning eller en idé de hittills inte haft tid att utforska själva.

Exempel på projekt finner du under forskningsprojekt.

Har du tips på någon som skulle kunna bli forskningsmentor, eller är du själv intresserad? Hör då gärna av dig till info@raysforexcellence.se

”Jag tycker att ni på Rays gör ett fantastiskt arbete som är så otroligt viktigt i dagens samhälle. Det betyder mycket för både eleverna och oss i forskningsvärlden. Ni är som en bro mellan den yngre generationen och Sveriges framtida forskningsledare!”

– Melissa Norström, forskningsmentor, Karolinska Institutet.