Samarbetspartners

Rays värdesätter långsiktiga samarbeten för att stärka svensk forskning. Vi tackar de företag, stiftelser, forskningsinstitut och organisationer som stödjer oss som samarbetspartners. Som privatperson kan du stödja Rays genom att donera här.

Företagspartners

ABB
ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. I Sverige har ABB 8950 medarbetare och finns på fler än 30 orter. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4200 medarbetare och Ludvika med cirka 2700 medarbetare.
astra-zeneca
AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedels- och forskningsföretag. AstraZeneca utvecklar och tillhandahåller kostnadseffektiva läkemedel och mediciner för områden inom hälsa, medicin och sjukvård.
Volvo
The Volvo Group is one of the world’s leading manufacturers of trucks, buses, construction equipment and marine and industrial engines. The Volvo Group, which employs about 115,000 people, has production facilities in 19 countries and sells its products in more than 190 markets.

Organisationer

teknikforetagen
Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Föreningen finns över hela Sverige och bistår 3500 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass.
lif
LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF företräder ca 80 företag, vilka står som tillverkare för ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige.
smc
Stockholms matematikcentrum startades hösten 2010, och är ett samarbete mellan Stockholms universitet och KTH. Utbildning och forskning i matematik vid dessa lärosäten skall samordnas inom detta centrum. Syftet är att Stockholmsregionens attraktionskraft skall öka för såväl de bästa studenterna som framstående lärare och forskare.

Stiftelser

jws_logo
Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden har till ändamål att främja landets näringsliv och att främja välgörande, konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige.

 

header_web_logo_KPS

Från Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond utgår bidrag till understöd för spridning av forskning och sociala ändamål rörande barn och ungdom.

tekniska-museet
Tekniska museet har missionen att göra världen begripligare genom att spegla teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt och framtiden runt hörnet.
stiftelsen-europaskolan
Europaskolan har plats för ca 400 elever. Varje gymnasieprogram har sitt eget hus på stadscampus i Strängnäs historiska centrum. När eleverna rör sig på campus mellan lektionerna uppstår möten, här knyter du kontakter som kan vara hela livet.