Samarbetspartners

Rays värdesätter långsiktiga samarbeten för att stärka svensk forskning. Vi tackar de företag, stiftelser, forskningsinstitut och organisationer som stödjer oss som samarbetspartners. Som privatperson kan du stödja Rays genom att donera här.

Företagspartners

 

astra-zeneca
AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedels- och forskningsföretag. AstraZeneca utvecklar och tillhandahåller kostnadseffektiva läkemedel och mediciner för områden inom hälsa, medicin och sjukvård.

 

Organisationer

teknikforetagen
Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Föreningen finns över hela Sverige och bistår 3500 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass.

 

smc
Stockholms matematikcentrum startades hösten 2010, och är ett samarbete mellan Stockholms universitet och KTH. Utbildning och forskning i matematik vid dessa lärosäten skall samordnas inom detta centrum. Syftet är att Stockholmsregionens attraktionskraft skall öka för såväl de bästa studenterna som framstående lärare och forskare.

Stiftelser

 

jws_logo
Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden har till ändamål att främja landets näringsliv och att främja välgörande, konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige.

 

KMB-Stift_large.png
Kjell och Märta Beijers Stiftelse  främjar naturvetenskaplig forskning i Sverige. Den ska också bidra till utbildning och undervisning samt främja kultur, framför allt inom design och heminredning men även inom musik och litteratur.

 

header_web_logo_KPS

Från Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond utgår bidrag till understöd för spridning av forskning och sociala ändamål rörande barn och ungdom.

 

tekniska-museet
Tekniska museet har missionen att göra världen begripligare genom att spegla teknik i samtiden, med historien som utgångspunkt och framtiden runt hörnet.

 

stiftelsen-europaskolan
Europaskolan har plats för ca 400 elever. Varje gymnasieprogram har sitt eget hus på stadscampus i Strängnäs historiska centrum. När eleverna rör sig på campus mellan lektionerna uppstår möten, här knyter du kontakter som kan vara hela livet.